Kapcsolat

Elérhetőségem

Az itt látható elérhetőség nem jogosít fel senki arra, hogy termék értékesítése, MLM marketing és biztosítási ajánlat tétel tárgyában megkeressen.
Az email címemet sem ajánlottam fel kereskedelmi célra  és azok akik ezzel vissza élnének, előre tájékoztatom, hogy barátságtalan vagyok a méltatlan zaklatókkal szemben.
További jogi háttér a személyes adatok védelméről lentebb olvasható.

Az udvarias megkeresésekre, szívesen reagálok hasonlóan udvarias hangnemben.

Azok számára akik az oldal tartalmát szeretnék bármire is felhasználni

1. A monitorral nem tudod a hátsó részedet kitörölni, ez nem arra való: köpködni sem érdemes!
2.A monitoron olvasottakkal egyet lehet érten, vagy elfogadni, ellentmondani pedig ember módjára!
3. A tartalom teljes egészében a saját szellemi termékem, még akkor is amikor másolni, sokszorosítani, adott esetben idézni kezdenéd.
Erre gondolj akkor is, amikor idézni szeretnél tőlem:Kérdezd meg, hogyén is szeretném, a Te utánközlésedet, kötreadásodat, weboldaladon.
Ez alapvető emberi gesztus!

A kedves weboldal olvasónak pedig, beleértve téged is, köszönöm a figyelmét és érdeklődését!

Köszönöm a fentiek és a lentiek elfogadását!

Zoltan Petrasovits

telefon: + 36 70 2 55 55 66

email: zoltan ( @ ) petrasovits.eu

Skype: zpetrasovits

<<Az email címekkel visszaélők számára alap jogi információ>>

A személyes adatok védelmével az Alkotmány 59. §-a foglalkozik:

(1) A Magyar Köztársaságban mindenkit megillet a jóhírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.
(2) A személyes adatok védelméről szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága az 15/1991. számú határozatának
II. Fejezetében foglalkozott a személyes adatok védelmének tartalmával:

Az Alkotmány 59. §-ában biztosított személyes adatok védelméhez való jognak eszerint az a tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Személyes adatot felvenni és felhasználni tehát általában csakis az érintett beleegyezésével szabad; mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az adatfeldolgozás egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen célra használja fel az ő személyes adatát. Kivételesen törvény elrendelheti személyes adat kötelező kiszolgáltatását, és előírhatja a felhasználás módját is. Az ilyen törvény korlátozza az információs önrendelkezés alapvető jogát, és akkor alkotmányos, ha megfelel a Alkotmány 8. §-ában megkövetelt feltételeknek.

Tehát, a személyes adatok védelme az egyén információs önrendelkezésének biztosítását jelenti.

Az adatkezelők a természetes személyek személyes adatait csak azok beleegyezésével szerezhetik meg, tárolhatják és dolgozhatják fel. A törvény egyes, kivételes esetekben elrendelhet kötelező adatkezelést például a bűnüldözés, a nemzetbiztonság, katasztrófák vagy járványok elkerülése érdekében, esetleg fontos államérdekből. Mindegyik esetben az adatvédelmi törvény megfelelő védelemben részesíti az összegyűjtött személyes adatokat. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is, amely a megsemmisüléstől, illetéktelen változtatástól, megtekintéstől, felhasználástól vagy továbbítástól védi azokat.